Indhold i denne sektion:

Deltag i bachelorprojekt

Institutioner har mulighed for at tilmelde sig som samarbejdspartner, til de studerende som skal til at skrive BA-projekt.

Få undersøgt konkrete problemstillinger som deltager i BA-projekt

I 7. semester skal de studerende tilknyttes en 4. praktik på 16 arbejdsdage. I denne praktik skal de studerende samle empiri, der belyser en konkret problemstilling. Denne empiri bliver udgangspunktet for den studerendes bacheloropgave. Ønsker jeres institution af få undersøgt konkrete problemstillinger, er dette en oplagt mulighed for jer.

Bachelorprojektet udarbejdes under vejledning fra bachelorprojektvejlederen fra pædagoguddannelsen. Praktikstedet har ikke ansvar for vejledning i relation til selve fremstillingen af bachelorprojektet.

Flere informationer eller tilmelding:

Kontakt koordinator Maria Behnke: mcbe@ucl.dk, 40 42 87 34

Eller tilmeld dig her:

  • Hvad lyder overskriften på det i ønsker undersøgt?
  • Beskriv den udfordring i gerne vil have undersøgt
  • Hvad er jeres kerneydelse?
    Vælg den specialisering praktikken hører under
  • Beskriv kort, hvad I forventer, der kommer ud af samarbejdet

Om denne side