Indhold i denne sektion:

Få hjælp af studerende

Jeres arbejdsplads kan få hjælp til at løse reelle udfordringer af innovative pædagogstuderende.

Baggrund for samarbejdsprojekter

Pædagoguddannelsen er optaget af, at studerende får kompetencer til kunne udvikle fremtidens velfærd ved at være innovative og entreprenante, når de som færdiguddannede skal være med til at løse morgendagens udfordringer.

Formålet med samarbejdsprojekter

Formålet med at skabe kontakt mellem arbejdspladser og studerende er, at skabe et autentisk læringsmiljø, hvor de studerende arbejder med reelle praksisnære udfordringer. Samtidig er målet også at bidrage til udvikling af den pædagogiske profession, og gennem løsninger være med til at skabe merværdi for borgerne. Med udfordringer mener vi: Behov, problematikker eller idéer, der

 • er oprigtig interesse i at få løst eller udforsket
 • ikke er en kendt løsning på

Hvad er fordelen for jer?

Vores studerende besidder et højt fagligt niveau og arbejder med innovationsbaserede metoder. De har desuden via pædagoguddannelsen adgang til vejledning samt undervisning i ny forskning og teori. Sammen med de studerende er det muligt for jer, at:

 • teste og afprøve jeres produkter i praksis
 • gennemarbejdede evalueringsrapporter, der fremhæver konkrete udfordringer og muligheder
 • få adgang til specialiseret viden inden for det pædagogiske felt
 • få friske input
 • få nye øjne på udfordringer

Projektperiode

Næste projektperiode løber fra starten i april og forløber cirka 16 uger frem (afhængigt af projektets karaktér). Vi har 2 projektperioder om året (Med start i efterår og forår)

Hent folder om Projektdating her: Projektdating folder 2016

Tilmelding

Tilmelding til foråret skal ske senest 15. marts 2017. Tilmeld dig ved at kontakte: Maria Behnke, mcbe@ucl.dk, 40 42 87 34. Eller udfyld nedenstående form

 • Beskriv kort, hvad udfordringen består i
 • Beskriv kort, hvad udfordringen består i
 • Beskriv kort, hvad I forventer, der kommer ud af samarbejdet
 • Forår-Sommer 2017 Efterår-Vinter 2017

 

Om denne side